Pokémon är en japansk mediefranchise som kretsar kring monster man fångar in och tränar upp.